VIETNAMESE
Châu Nam Cực
ENGLISH
Antarctica
NOUN
/ˌænˈtɑrktɪkə/
Châu Nam Cực là lục địa nằm xa nhất về phía Nam của Trái Đất, nằm trong vùng Nam Cực của Nam bán cầu, gần như hoàn toàn ở trong vòng Nam Cực và được bao quanh bởi Nam Băng Dương.
Ví dụ
1.
Không biết tại sao nhưng tôi rất muốn chuyển đến Châu Nam Cực.
I don't know why but I really want to move to Antarctica.
2.
Châu Nam Cực là một vùng đất rộng lớn bị chôn vùi dưới một chỏm băng rộng lớn và được bao quanh bởi các đại dương.
Antarctica is a large land mass buried under a vast ice cap and surrounded by oceans.
Ghi chú
Cùng học tên các lục địa (continents) nha!
- châu Á: Asia
- châu Âu: Europe
- châu Phi: Africa
- châu Nam Cực: Antartica
- châu Đại Dương: Australia
- châu Bắc Mỹ: North America
- châu Nam Mĩ: South America