VIETNAMESE

chào

xin chào

ENGLISH

hi

  
PHRASE

/haɪ/

hey

Chào là lời chào hỏi hoặc chào mời trong giao tiếp hàng ngày.

Ví dụ

1.

Chào! Bạn khỏe không?

Hi, how are you?

2.

Xin chào, rất vui được gặp bạn.

Hi there, it's nice to meet you.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu cách chào hỏi trong tiếng Anh nhé! - Hello: Đây là một chào hỏi phổ biến và được sử dụng trong các tình huống chào hỏi chung, chẳng hạn như khi gặp một người lạ hoặc khi trả lời điện thoại. - Hi: Chào này cũng tương tự như "Hello" và thường được sử dụng để chào hỏi bạn bè hoặc người thân trong các tình huống thân mật hơn. - Hey: Chào này cũng có thể được sử dụng để chào hỏi một người lạ hoặc bạn bè. Những nó thường mang tính thân mật và thân thiện hơn so với "Hello" và "Hi".