VIETNAMESE

cây dừa cạn

bông dừa, hải đằng, trường xuân

ENGLISH

rose periwinkle

/roʊz periwinkle/

graveyard plant, Madagascar periwinkle, old maid

Cây dừa cạn là một cây thân thảo, sống lâu năm, cao chừng 40–60cm và phân thành nhiều cành. Thân mọc thẳng, hình trụ, nhẵn, lúc non có màu lục nhạt sau chuyển dần sang màu đỏ hồng. Hoa có màu hồng hoặc trắng (ít gặp hơn).

Ví dụ

1.

Bộ phận nào của cây dừa cạn được dùng làm thuốc vậy? - "Rễ và lá.

What part of rose periwinkle is used for medicine?" - "The leaf and the root.

2.

Cây dừa cạn có nguồn gốc từ Madagascar.

Rose periwinkle is native to Madagascar.

Khóa học IELTS

Ghi chú

Cùng học về các bộ phận của cây nhé! - leaf: chiếc lá - trunk: thân cây - bark: vỏ cây - root: rễ cây - branch: cành cây - twig: cành con, nhánh con