VIETNAMESE

cầu khỉ

ENGLISH

footbridge

  

NOUN

/fʊtbrɪʤ/

Cầu khỉ là một loại cầu được làm rất đơn sơ bằng đủ loại chất liệu dùng để bắc qua kênh rạch để cho người qua lại. Những cây cầu này có hoặc không có tay vịn, rất khó đi và nguy hiểm đối với những người không quen sử dụng.

Ví dụ

1.

Trước năm 1960, cầu khỉ cũng rất phổ biến ở miền Bắc Việt Nam.

Before 1960, footbridges were also very popular in northern Vietnam.

2.

Bạn đã bao giờ băng qua cầu khỉ chưa?

Have you ever crossed a footbridge?

Ghi chú

Một số các loại cầu:
- cầu vượt: overpass
- cầu dây văng: cable-stayed bridge
- cầu treo: suspension bridge