VIETNAMESE
cao đẳng nghề
cao đẳng dạy nghề
ENGLISH
vocational college
NOUN
/voʊˈkeɪʃənəl ˈkɑlɪʤ/
training college
Cao đẳng nghề là hình thức đào tạo chính quy với mục đích đào tạo nghề nghiệp cho những học viên muốn có nghề trong tay để xin việc làm luôn.
Ví dụ
1.
Có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp khi đăng ký học cao đẳng nghề.
There is a wide range of career choices when enrolling vocational colleges.
2.
Trường cao đẳng nghề là nơi tốt nhất dạy bạn trở thành một thợ máy giỏi.
A vocational college is a best place that teaches you to be a good mechanics.
Ghi chú
Để nói về khái niệm trường cao đẳng nghề, chúng ta có thể dùng hai term là vocational college và training college trong tiếng Anh nha!
- There is a wide range of career choices when enrolling vocational colleges. (Có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp khi đăng ký học cao đẳng nghề.)
- These students study at a training college. (Các sinh viên này học ở một trường cao đẳng dạy nghề.)