VIETNAMESE
cái ly
cái cốc
ENGLISH
glass
NOUN
/glæs/
mug, cup
Cái ly là là một vật chứa mở được sử dụng để giữ chất lỏng để rót hoặc uống, nó cũng có thể được sử dụng để lưu trữ chất rắn để rót.
Ví dụ
1.
Vành của cái ly đã bị mẻ và vỡ.
The rim of the glass was chipped and broken.
2.
Bạn có thể đem cho tôi một cái ly nước được không? Tôi hơi chóng mặt.
Can you bring me a glass of water? I'm a little dizzy.
Ghi chú
Cùng phân biệt cup, glassmug nha!
- Ly (Glass) là một vật chứa (container) được làm bằng thủy tinh (glass) và được sử dụng để đựng đồ uống lạnh.
- Ca (Mug) là một loại cốc lớn, sâu với các cạnh thẳng (straight sides) và có tay cầm (handle), dùng để đựng đồ uống nóng.
- Cốc (Cup) là một vật chứa nhỏ (small container), tròn, thường có tay cầm, dùng để uống các thức uống nóng.