VIETNAMESE
bút dạ quang
bút đánh dấu
ENGLISH
highlighter
NOUN
/ˈhaɪˌlaɪtər/
marker pen
Bút dạ quang là bút dùng để đánh dấu đoạn văn bản chữ bằng màu sáng nổi bật. Bút dạ quang có đủ loại màu, thông thường là màu vàng sáng. Bút dạ quang có thể viết lên nhiều chất liệu khác nhau và có thể đọc được trong môi trường thiếu ánh sáng.
Ví dụ
1.
Bút dạ quang là một loại bút đặc biệt có chứa mực sáng, dùng để đánh dấu các từ trong sách, tạp chí, v.v.
Highlighter is a special pen containing bright ink, used to mark words in a book, magazine, etc.
2.
Bút dạ quang là một dụng cụ thật sự có ích.
A highlighter is a really useful tool.
Ghi chú
Cùng học thêm một số từ vựng để chỉ các loại bút khác nha!
- ball point: bút bi
- pen: bút mực
- crayon: bút chì màu
- pencil: bút chì
- mechanical pencil: bút chì kim
- gel pen: bút mực
- correction pen: bút xoá
- marker: bút lông
- highlighter: bút dạ quang