VIETNAMESE
bình chữa cháy
ENGLISH
fire extinguisher
NOUN
/ˈfaɪər ɪkˈstɪŋgwɪʃər/
Bình chữa cháy là một sản phẩm thuộc thiết bị chữa cháy trực tiếp sử dụng nhằm đảm bảo an toàn chữa cháy trực tiếp và lưu động khi đám cháy mới bắt đầu.
Ví dụ
1.
Chúng tôi đã nói chuyện với các nhân viên cứu hỏa để chọn những bình chữa cháy dễ sử dụng, đáng tin cậy nhất.
We talked to firefighters to select the most reliable, easy-to-use fire extinguishers.
2.
Bình chữa cháy sử dụng bọt hóa học chứ không phải nước.
The fire extinguisher uses a chemical foam rather than water.
Ghi chú
Bình chữa cháy (Fire extinguisher) là một sản phẩm thuộc thiết bị (equipment) chữa cháy trực tiếp sử dụng nhằm đảm bảo (ensure) an toàn chữa cháy trực tiếp và lưu động (mobile) khi đám cháy mới bắt đầu.