VIETNAMESE

bệnh viện phụ sản từ dũ

ENGLISH

Tu Du Hospital

  

NOUN

/tu du məˈtɜrnɪti ˈhɑˌspɪtəl/

Bệnh viện Từ Dũ là một bệnh viện phụ sản ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ví dụ

1.

Bệnh viện phụ sản Từ Dũ đang vận hành với nhiều khoa khám và chăm sóc.

Tu Du Hospital is operating with many examination and care departments.

2.

Nhiều y bác sĩ Bệnh viện phụ sản Từ Dũ không nghỉ trưa mà tham gia may khẩu trang để cho nhân viên y tế sử dụng.

Many doctors and nurses at Tu Du Hospital did not take a lunch break to sew masks for medical staffs.

Ghi chú

Chúng ta cùng tìm hiểu về tên một số bệnh viện ở Việt Nam bằng tiếng Anh nha!
- University Medical Center, University of Medicine Pham Ngoc Thach (bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch)
- Gia Dinh Hospital of the People (bệnh viện nhân dân Gia Định)
- 103 Military Hospital (bệnh viện Quân Y 103)
- National Otorhinolaryngology Hospital of Vietnam (bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương)
- Ho Chi Minh Oncology Hospital, Hanoi Oncology Hospital (bệnh viện Ung Bướu HCM, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội)
- Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital, Tu Du Hospital (bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh viện Từ Dũ)