VIETNAMESE

bệnh viện phụ sản hà nội

ENGLISH

Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital

  

NOUN

/ˈhænɔɪ əbˈstɛtrɪks & ˌgaɪnəˈkɑləʤi ˈhɑˌspɪtəl/

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I của thành phố trong lĩnh vực Sản Phụ Khoa và Kế hoạch hóa gia đình.

Ví dụ

1.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện thu dung và điều trị cho các thai phụ F0.

Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital collects and treats F0 pregnant women.

2.

Bệnh viện phụ sản Hà Nội thực hiện tư vấn các dịch vụ trước và sau sinh, chữa hiếm muộn và khám phụ khoa.

Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital provides counseling services before and after birth, infertility treatment and gynecological examination.

Ghi chú

Chúng ta cùng tìm hiểu về tên một số bệnh viện ở Việt Nam bằng tiếng Anh nha!
- University Medical Center, University of Medicine Pham Ngoc Thach (bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch)
- Gia Dinh Hospital of the People (bệnh viện nhân dân Gia Định)
- 103 Military Hospital (bệnh viện Quân Y 103)
- National Otorhinolaryngology Hospital of Vietnam (bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương)
- Ho Chi Minh Oncology Hospital, Hanoi Oncology Hospital (bệnh viện Ung Bướu HCM, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội)
- Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital, Tu Du Hospital (bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh viện Từ Dũ)