VIETNAMESE
cử nhân luật
ENGLISH
Bachelor of Law
NOUN
/ˈbæʧələr ʌv lɔ/
Cử nhân luật là một học vị dành cho những người đã tốt nghiệp chương trình đại học tùy theo quy định của mỗi quốc gia về chuyên ngành liên quan đến luật.
Ví dụ
1.
Năm 2018, mất sinh viên tốt nghiệp Đại học Quốc tế Kampala với bằng Cử nhân Luật.
In 2018, lots of students graduated from Kampala International University, with a Bachelor of Law degree.
2.
Người bán chuối 57 tuổi nhận bẳng Cử nhân Luật.
57-year-old banana seller receives Bachelor of Law degree.
Ghi chú
Các loại bằng cử nhân (bachelor's degree) là bằng tốt nghiệp đại học ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế thường gặp nè!
- bằng cử nhân kinh tế: Bachelor of Economics
- bằng cử nhân anh văn: Bachelor of English
- bằng cử nhân kế toán: Bachelor of Accounting
- bằng cử nhân sư phạm: Bachelor of Education
- bằng cử nhân luật: Bachelor of Law
- bằng cử nhân ngoại ngữ: Bachelor of Foreign Language