VIETNAMESE
Bắc Bộ
ENGLISH
Northern
NOUN
/ˈnɔrðərn/
Bắc Bộ là một trong 3 vùng lãnh thổ của Việt Nam (gồm Bắc bộ, Trung bộ, và Nam bộ).
Ví dụ
1.
Phong cảnh ở Bắc Bộ nhiều đồi dốc hơn.
The landscape is more mountainous in the Northern area.
2.
Cô ấy đã đi du lịch đến hầu hết các vùng ở Bắc Bộ.
She has traveled to most Northern regions.
Ghi chú
Các vùng lãnh thổ còn lại nè!
- Trung bộ: central
- Nam bộ: southern