VIETNAMESE

bà bô

mẹ, bà mẹ già

ENGLISH

ma

  
NOUN

/mɑː/

mum

Bà bô là cách gọi mẹ một cách dân dã, không nghiêm túc.

Ví dụ

1.

Bà bô của tôi là một người dễ tính.

My ma is an easy-going person.

2.

Không ít người con gọi mẹ mình bằng những ngôn từ thiếu kính trọng như "bà bô".

Many children call their mothers disrespectful words like "ma".

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu các cách gọi mẹ trong tiếng Anh:

1. Cách gọi thông thường:

- Mother

2. Cách gọi thân mật:

- Mum (Anh-Anh) hoặc Mom (Anh-Mỹ)

- Mommy

- Mama

- Momma

- Momsie

- Ma (phổ biến ở miền Nam nước Mỹ)

- Old lady (cách gọi vui)