VIETNAMESE

ba ba

con ba ba

ENGLISH

softshell turtle

  
NOUN

/sɒftʃɛl ˈtɜːtl/

trionychid turtle

Ba ba thường sống ở đáy sông, suối, đầm, hồ, ao, chúng phàm ăn nhưng chậm lớn, hung dữ như nhiều loài ăn thịt khác, nhưng lại nhút nhát khi nghe tiếng động lớn nhất là sấm sét, Khi đói chúng ăn thịt lẫn nhau.

Ví dụ

1.

Cô nhầm một con ba ba đang ngủ với một tảng đá nên đã đặt thức ăn và đĩa trên lưng của nó.

She mistakes a sleeping softshell turtle for a rock and puts food and plates on the back of the tortoise.

2.

Ba ba di chuyển rất chậm, với tốc độ đi bộ trung bình từ 0,2 – 0,5 km/h.

Softshell turtles are very slow-moving, with an average walking speed of 0.2 – 0.5 km/h.

Ghi chú

Phân biệt tortoise turtle:

- tortoise: là rùa sống trên cạn, là loại động vật chậm chạp có thể được tìm thấy trên đất khô.

VD: The tortoise is very slow but he keeps plodding patiently. - Con rùa cạn rất chậm chạp nhưng vẫn kiên nhẫn bò.

- turtle: rùa nước là loài động vật sống dưới nước nhưng có thể đi trên cạn.

VD: Turtle withdrew into its shell. - Con rùa nước đã rút vào trong cái vỏ bọc của mình.