VIETNAMESE

áo chống nắng

ENGLISH

sun protection shirt

  

NOUN

/sʌn prəˈtɛkʃən ʃɜrt/

Áo chống nắng là áo khoác bên ngoài dùng để bảo vệ cơ thể khi đi giữa thời tiết nắng gắt.

Ví dụ

1.

Áo chống nắng sẽ giúp bạn kiểm soát mức độ phơi nhiễm tia cực tím tổng thể.

Sun protection shirts will give you needed control over your overall level of UV exposure.

2.

Bên cạnh việc sử dụng kem chống nắng, bạn cũng nên trang bị cho mình một chiếc áo chống nắng để có khả năng che phủ tốt hơn.

Beside using sunscren, you should also get yourself a sun protection shirt for better coverage.

Ghi chú

Áo chống nắng (sun protection shirt) là áo khoác bên ngoài dùng để bảo vệ cơ thể (protect the body) khi đi giữa thời tiết nắng gắt (sizzling sun).