VIETNAMESE
Ả-rập
liên đoàn Ả-rập
ENGLISH
Arab
NOUN
/ˈærəb/
Arab world, Arabsphere, Arab nation
Ả Rập hiện gồm có 23 quốc gia nói tiếng Ả Rập thuộc Liên đoàn Ả Rập. Lãnh thổ của các quốc gia Ả Rập trải dài từ Đại Tây Dương tại phía tây đến biển Ả Rập tại phía đông, và từ Địa Trung Hải tại phía bắc đến Sừng châu Phi và Ấn Độ Dương tại phía đông nam.
Ví dụ
1.
Algeria là quốc gia lớn nhất trong liên đoàn Ả-rập.
Algeria is the biggest Arab country.
2.
Liên đoàn Ả-rập có 22 quốc gia.
The Arab world consists of the 22 Arab countries.
Ghi chú
Một số từ chỉ các nước Tây Á khác:
- nước Jordan: Jordan
- nước Israel: Israel
- nước Iran: Iran
- nước Iraq: Iraq
- nước Yemen: Yemen
- nước Syria: Syria