VIETNAMESE

xông hơi

ENGLISH

steambath

  

NOUN

/steambath/

sauna

Xông hơi là phòng tắm hơi nước cho mục đích thư giãn và có lợi cho sức khỏe.

Ví dụ

1.

Spa này cũng có dịch vụ xông hơi hấp dẫn.

This spa also has a steambath service too.

2.

Dịch vụ tắm xông hơi của chúng tôi có thể giúp ông thư giãn.

Our steanbath can help you unwind.

Ghi chú

Phân biệt sauna steambath:
- steambath: xông hơi ướt là hình thức xông hơi với 100% độ ẩm, cấp nhiệt thông qua hơi nước nóng do máy xông hơi ướt tạo ra kết hợp với phòng xông hơi ướt chuyên dụng.
VD: We have two excellent steambaths. - Chúng tôi có hai phòng xông hơi tuyệt hảo.
- sauna: xông hơi khô là hình thức xông hơi với 10% độ ẩm, nhiệt độ từ 50 - 70 độ C, được tạo ra nhờ một máy xông khô kết hợp đá sauna bên trong phòng xông hơi khô gỗ thông dụng.
VD: You can relax with beer or soft drinks and sausages in the after-sauna room. - Ông có thể giải khát với bia hoặc nước ngọt và xúc xích ở phòng nghỉ sau khi xông hơi.