VIETNAMESE

bút xóa

bút xoá nước

ENGLISH

correction pen

  

NOUN

/kəˈrɛkʃən pɛn/

whiteout pen

Bút xóa là một loại văn phòng phẩm cần thiết và hữu ích giúp chúng ta xoá, sửa những lỗi sai trong các tài liệu, văn bản…được viết trên giấy. Với sản phẩm này, những thông tin sai có thể được xoá hoặc sửa lại dễ dàng, đảm bảo tính thẩm mỹ của các tài liệu học tập/ làm việc.

Ví dụ

1.

Đừng xóa nó như vậy, hãy sử dụng bút xoá đi.

Don't delete it like that, use the correction pen please.

2.

Xin cho tôi mượn cây bút xóa của bạn.

Please lend me your correction pen.

Ghi chú

Các bộ phận của bút xóa:
- cap (nắp)
- ballpoint tip (đầu bi)
- barrel (thân bút)
- ink chamber (ống mực)