VIETNAMESE
xe nâng người
ENGLISH
telescopic boom
NOUN
/ˌtɛləˈskɔpɪk bum/
Xe nâng người là một thiết bị cơ khí được sử dụng để nâng người hoặc thiết bị truy cập đến các khu vực không thể tiếp cận.
Ví dụ
1.
Xe nâng người gồm một bệ làm việc trên không với các phần cần kéo dài theo kiểu ống lồng.
Telescopic booms are aerial work platforms with boom sections that extend telescopically.
2.
Những xe nâng người này có nhiều kích cỡ và chiều cao khác nhau.
These telescopic booms comes with a variety of sizes and heights.
Ghi chú
Chúng ta cùng phân biệt hai khái niệm có nghĩa gần nhau là aircraft carrier và telescopic boom nha!
- telescopic boom (xe nâng người): Telescopic booms are aerial work platforms with boom sections that extend telescopically. (Xe nâng người gồm một bệ làm việc trên không với các phần cần kéo dài theo kiểu ống lồng.)
- aircraft carrier (tàu sân bay): The navy's biggest aircraft carrier is being scrapped this year. (Tàu sân bay lớn nhất của hải quân sẽ bị loại bỏ trong năm nay.)