VIETNAMESE
xe cẩu tự hành
xe cẩu
ENGLISH
self propelled crane
NOUN
/sɛlf prəˈpɛld kreɪn/
crane truck
Xe cẩu tự hành (xe cẩu thùng) là loại xe tải thùng có gắn thêm cần cẩu lên trên có tác dụng nâng hạ, đồng thời di chuyển vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị nặng, kích thước lớn.
Ví dụ
1.
Anh ấy đang học cách điều khiển một chiếc xe cẩu tự hành.
He's learning how to control a self propelled crane.
2.
Bạn phải có người hướng dẫn ngồi bên cạnh khi bạn điều khiển xe cẩu tự hành.
You must have a mentor sitting next to you when you drive the self propelled crane.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ vựng tiếng Anh nói về một số loại xe tải hạng nặng nha!
- pickup truck (xe bán tải)
- concrete mixing truck (xe trộn bê tông)
- dump truck (xe ben)
- tank truck (xe bồn)
- crane truck (xe cẩu, xe tải cẩu)
- self propelled crane (xe cẩu tự hành)
- 4-wheel drive (xe 2 cầu)
- small truck, van (xe tải nhỏ, xe van)
- box truck (xe tải thùng kín)
- containter truck (xe container)
- tractor unit (xe đầu kéo)