VIETNAMESE
xe 2 cầu
ENGLISH
4-wheel drive
NOUN
/4-wil draɪv/
Xe 2 cầu là 1 dạng xe mà cả bốn bánh (hoặc 2 cầu: cầu trước và cầu sau) đều nhận được lực từ máy, khác với các xe du lịch thì chỉ có cầu trước hoặc cầu sau là nhận được mã lực để kéo (nếu cầu trước) hoặc đẩy (nếu cầu sau) xe về phía trước. Loại xe này được tao rạ để đi trên các địa hình phức tạp so với đường đô thị.
Ví dụ
1.
Tôi có một chiếc xe 2 cầu trong nhà để xe.
I have a 4-wheel drive in the garage.
2.
Chúng tôi có thể cần một cái gì đó mạnh mẽ như một chiếc xe 2 cầu để làm điều này.
We might need something as strong as a 4-wheel drive to do this.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ vựng tiếng Anh nói về một số loại xe tải hạng nặng nha!
- pickup truck (xe bán tải)
- concrete mixing truck (xe trộn bê tông)
- dump truck (xe ben)
- tank truck (xe bồn)
- crane truck (xe cẩu, xe tải cẩu)
- self propelled crane (xe cẩu tự hành)
- 4-wheel drive (xe 2 cầu)
- small truck, van (xe tải nhỏ, xe van)
- box truck (xe tải thùng kín)
- containter truck (xe container)
- tractor unit (xe đầu kéo)