VIETNAMESE

xa lộ hà nội

ENGLISH

Hanoi Highway

  

NOUN

/ˈhænɔɪ ˈhaɪˌweɪ/

Bien Hoa Highway

Xa lộ Hà Nội là con đường nối liền Thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa, Đồng Nai được xây dựng từ năm 1957 đến năm 1961, do Mỹ đầu tư.

Ví dụ

1.

Xa lộ Hà Nội là con đường nối liền Thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa.

Hanoi Highway is the road linking Ho Chi Minh City and Bien Hoa.

2.

Tôi cần phải đi qua xa lộ Hà Nội để về nhà.

I have to go through Hanoi Highway to go home.

Ghi chú

Xa lộ Hà Nội (Hanoi Highway) là con đường (road) nối liền Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City) và Biên Hòa, Đồng Nai được xây dựng (built) từ năm 1957 đến năm 1961, do Mỹ đầu tư (invested by the US.).