VIETNAMESE

Việt Nam

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ENGLISH

Vietnam

  

NOUN

/viˌɛtˈnɑm/

Việt Nam, tên gọi chính thức là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là quốc gia có chủ quyền nằm ở cực Đông của bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á, giáp với Lào, Campuchia, Trung Quốc, Biển Đông và vịnh Thái Lan

Ví dụ

1.

Việt Nam là một quốc gia ứng phó tốt với đại dịch COVID.

Vietnam is one country which has responded well to the Coronavirus pandemic.

2.

Ai là chủ tịch nước Việt Nam?

Who is the President of Vietnam?

Ghi chú

Tên gọi nước Việt Nam qua các thời kì từ thời kì Pháp thuộc nè!
- Union indochinoise: Liên bang Đông Dương (1887 - 1945)
- Empire of Vietnam: Đế quốc Việt Nam (1945)
- Democratic Republic of Vietnam: Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1945 - 1976) - độc lập, kiểm soát nửa miền bắc trên thực tế
- Fédération indochinoise: Liên bang Đông Dương (1945 - 1954)
- République autonome de Cochinchine: Cộng hoà Tự trị Nam Kỳ (1946 - 1948)
- State of Vietnam: Quốc gia Việt Nam (1949 - 1955)
- Republic of Vietnam: Việt Nam Cộng hoà (1955 - 1975) - Mỹ hậu thuẫn kiểm soát nửa miền nam trên thực tế, sụp đổ sau sự kiện 30/04/1975
- Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam: Cộng hoà Miền Nam Việt Nam (1969 - 1976) - nhà nước lâm thời kiểm soát nửa miền nam trên thực tế sau sự kiện 30/04/1975
- Socialist Republic of Vietnam: Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1976 - nay) - độc lập, thống nhất từ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Cộng hoà Miền Nam Việt Nam