VIETNAMESE

vải bạt

ENGLISH

tarpaulin

  
NOUN

/tɑːˈpɔːlɪn/

Vải bạt là một loại vải có đặc tính siêu bền được dùng để làm buồm, lều, rạp.

Ví dụ

1.

Vải bạt được biết đến là loại vải bền, chắc và chịu được sức nặng.

Tarpaulin is known for being durable, sturdy, and heavy duty.

2.

Tấm che bằng vải bạt đã bị lột ra.

The tarpaulin covering was peeled back.

Khóa học IELTS

Ghi chú

Một nghĩa khác của canvas:

- tranh sơn dầu (canvas): These two canvases by Hockney would sell for £1,500,000.

(Hai bức tranh sơn dầu này của Hockney sẽ được bán với giá 1.500.5000 bảng Anh.)