VIETNAMESE

túi giấy

ENGLISH

paper bag

  

NOUN

/ˈpeɪpər bæg/

Túi giấy là một vật phẩm được chế tạo ra từ chất liệu giấy với công dụng cơ bản là chứa đồ. Chúng ta có thể làm lại giấy với rất nhiều loại giấy khác nhau, nhiều màu sắc khác nhau.

Ví dụ

1.

Ngày này, túi giấy càng được sử dụng nhiều hơn ở các siêu thị.

Today, paper bags are used more in supermarkets.

2.

Chính phủ khuyến khích người dân sử dụng túi giấy hoặc tự mang túi khi đi mua sắm thay vì sử dụng túi ni lông như một cách để bảo vệ môi trường.

The government encourages people to use paper bag or bring their own bag when shopping for groceries instead of using nylon bag as a way to protect the environment.

Ghi chú

Một số các món đồ được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường:
- hộp bã mía: bagasse box
- ống hút bã mía: bagasse straw
- túi vải: cloth bag
- giỏ tre: bamboo bag
- ống hút tre: bamboo straw
- ly giấy: paper cup
- miếng xơ mướp: loofah