VIETNAMESE
trường phổ thông năng khiếu
trường năng khiếu
ENGLISH
high school for the gifted
NOUN
/haɪ skul fɔr ðə ˈgɪftəd/
gifted school
Phổ thông Năng khiếu là trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và được thành lập từ năm 1996.
Ví dụ
1.
Con tôi vừa đăng ký vào trường Phổ thông Năng khiếu.
My kid just enrolled in the High school for the Gifted.
2.
Bạn có thích học ở trường Phổ thông Năng khiếu không?
Do you enjoy studying in the High school for the Gifted?
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu một số trường thành viên thuộc hệ thống Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và tên tiếng Anh của chúng nha!
- đại học Khoa học Tự nhiên (University of Science)
- đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Technology)
- đại học Kinh tế Luật (University of Economics and Law)
- đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (University of Social Sciences and Humanities)
- đại học Quốc tế (International University)
- đại học Công nghệ Thông tin (University of Information Technology)
- trường Phổ Thông Năng Khiếu (High School for the Gifted)