VIETNAMESE
trường năng khiếu
trường cho học sinh năng khiếu
ENGLISH
gifted school
NOUN
/ˈgɪftəd skul/
school for the gifted
Trường năng khiếu là một loại mô hình trường đặc biệt giúp thúc đẩy khả năng đặc biệt trong một lĩnh vực cụ thể nào đó của các em học sinh.
Ví dụ
1.
Các chương trình học khác nhau ở trường năng khiếu được tổ chức cho trẻ em từ 3-12 tuổi có tố chất tốt.
Different gifted school programs are dedicated to high ability children 3-12 years old.
2.
Học ở một trường năng khiếu có thể là một lợi thế nhưng cũng có thể là một bất lợi.
Studying at a gifted school can be advantage but also can be a curse.
Ghi chú
Chúng ta cùng học về hai khái niệm trong tiếng Anh để chỉ về trường chuyên là gifted school và specialized school nha!
- gifted school (trường năng khiếu): Studying at a gifted school can be advantage but also can be a curse. (Học ở một trường năng khiếu có thể là một lợi thế nhưng cũng có thể là một lời nguyền.)
- specialized school (trường chuyên): What is it like studying in a specialized high school? (Học ở một trường trung học phổ thông chuyên thì có cảm giác như thế nào?)