VIETNAMESE

trung tâm bảo hành

ENGLISH

service center

  

NOUN

/ˈsɜrvəs ˈsɛntər/

guarantee center, warranty center

Trung tâm bảo hành là trung tâm chị trách nhiệm bảo hành, sửa chữa máy móc thiết bị vẫn còn đang trong thời gian bảo hành.

Ví dụ

1.

Hãy liên hệ với trung tâm bảo hành của Thế giới máy tính để được sửa chữa.

Contact a Computer World service center for repair.

2.

Tất cả các lệ phí tại trung tâm bảo hành có mẫu riêng của nó được ký bằng tên đầy đủ của các quản lý.

All fees in the service center has their own form signed with full name of the managers.

Ghi chú

Phân biệt warranty guarantee:
- Warranty là lời hứa hoặc sự bảo đảm bằng văn bản cho sản phẩm nào đó và văn bản đó cũng đề cập đến trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc sửa chữa hay thay thế sản phẩm bị lỗi hoặc các bộ phận bị lỗi của sản phẩm nào đó.
VD: I provide a three-year warranty on all electric goods bought from my store. - Tôi bảo đảm tất cả đồ điện tử mua ở cửa tiệm của tôi chạy tốt trong ba năm.
- Guarantee là thỏa thuận về trách nhiệm (được giả định trước) trong việc thực hiện hoặc hoàn thành việc gì. Ta đặc biệt dùng từ này khi lời hứa hay sự đảm bảo được viết bằng văn bản để minh chứng cho chất lượng hay độ bền của một sản phẩm hay dịch vụ.
VD: Our personal computers come with a 12-month guarantee. - Máy vi tính để bàn của hãng chúng tôi có bảo hành là 12 tháng.