VIETNAMESE
trốn tìm
ENGLISH
hide-and-seek
NOUN
/haɪd-ænd-sik/
Trốn tìm là trò chơi gồm một người đi tìm còn những người kia lẩn trốn, người tìm thường nhắm mắt và úp mặt vào một vật lớn rồi đếm lớn tiếng cho đến khi đạt 100 thì mở mắt rồi bắt đầu đi vòng quanh tìm những người khác.
Ví dụ
1.
Trò chơi trốn tìm yêu cầu ít người chơi, không sử dụng công cụ cũng như đạo cụ, vừa tạo điều kiện cho hoạt động thể chất vừa khơi gợi trí tò mò của người thợ săn bẩm sinh đã khắc sâu ở trẻ em.
The hide-and-seek game requires few players, uses neither tools nor props, and facilitates physical activity while piquing the innate hunter curiosity engrained in children.
2.
Bọn trẻ đang chơi trốn tìm trong nhà kho.
The children are playing hide-and-seek in the barn.
Ghi chú
Một số trò chơi dân gian nè!
- đánh chuyền: bamboo jacks
- mèo bắt chuột: cat and mouse game
- kéo cưa lừa xẻ: chanting while sawing wood
- rồng rắn lên mây: dragon snake
- nhảy lò cò: hopscotch
- ô ăn quan: Mandarin Square Capturing
- trốn tìm: hide and seek