VIETNAMESE
trò chơi phiêu lưu
trò chơi thám hiểm
ENGLISH
adventure game
NOUN
/ædˈvɛnʧər geɪm/
Trò chơi mạo hiểm là thể loại video game mà trong đó giả định người chơi là nhân vật chính trong một câu chuyện có tính tương tác tiến triển theo hướng khám phá và vượt qua thử thách.
Ví dụ
1.
Trò chơi phiêu lưu có nhiều loại câu đố, giải mã thông điệp, tìm và sử dụng các vật phẩm, mở cửa bị khóa hoặc tìm và khám phá các địa điểm mới.
Adventure games contain a variety of puzzles, decoding messages, finding and using items, opening locked doors, or finding and exploring new locations.
2.
Bằng cách này, chúng được sử dụng phổ biến nhất trong bối cảnh của các trò chơi nhập vai và trò chơi phiêu lưu.
In this way, they are most commonly used in the context of role-playing and adventure games.
Ghi chú
Một số dạng trò chơi:
- trò chơi hành động: action game
- trò chơi hành động-phiêu lưu: adventure game
- trò chơi mô phỏng: simulation game
- trò chơi chiến thuật: strategy game
- trò chơi giải đố: puzzle game
- trò chơi mạo hiểm: adventure game
- trò chơi đối kháng: fighting game