VIETNAMESE
trò chơi ô chữ
giải ô chữ
ENGLISH
crossword
NOUN
/ˈkrɔˌswɜrd/
crossword puzzle
Trò chơi ô chữ là trò chơi trên một bản hình vuông hoặc chữ nhật gồm các ô vuông đen trắng, lấp đầy các ô trắng bằng chữ cái, tạo thành từ hoặc cụm từ bằng cách giải quyết các manh mối.
Ví dụ
1.
Mục tiêu của trò chơi ô chữ là điền vào các ô vuông màu trắng bằng các chữ cái, tạo thành các từ hoặc cụm từ, bằng cách giải các manh mối dẫn đến câu trả lời.
The crossword's goal is to fill the white squares with letters, forming words or phrases, by solving clues, which lead to the answers.
2.
Một số cuộc khảo sát đã gợi ý rằng trò chơi ô chữ giúp trí óc luôn hoạt động.
Some surveys have suggested that doing crossword puzzles helps keep the mind active.
Ghi chú
Một số từ vựng về các thể loại trò chơi:
- cờ vua: chess
- cờ vây: go
- cờ cá ngựa: parcheesi
- cờ caro: tic-tac-toe
- cờ gánh: reversi
- cờ thú: jungle game
- cờ tỷ phú: monopoly
- trò chơi xếp hình: jigsaw puzzle
- trò chơi ô chữ: crossword