VIETNAMESE
trò chơi cảm giác mạnh
ENGLISH
extreme game
NOUN
/ɛkˈstrim geɪm/
Trò chơi cảm giác mạnh là một số hoạt động được xem là mức độ nguy hiểm cao, có yếu tố tốc độ, cao độ, sử dụng sức mạnh thể chất, và đồ nghề chuyên dụng cao.
Ví dụ
1.
Dù lượn là trò chơi cảm giác mạnh yêu thích gần đây của tôi.
Paragliding is my latest form of extreme game.
2.
Những người chèo thuyền kayak mạo hiểm và những người lướt sóng đã coi việc cưỡi thủy triều như một trò chơi cảm giác mạnh.
Adventurous kayakers and surfers have taken to riding the tide as an extreme game.
Ghi chú
Một số các trò chơi cảm giác mạnh đây nha!
- đi thuyền chuối: banana boating
- leo núi trong nhà: bouldering
- nhảy bungee: bungee jumping
- lặn tự do: freediving
- nhảy dù: skydiving
- bắn súng sơn: paintball shooting
- lái xe địa hình: all terrain driving