VIETNAMESE

trầu cau

ENGLISH

betel and areca

  

NOUN

/ˈbɛtəl ænd areca/

Cau là 1 loại cây thân gỗ. Trầu là 1 loại dây leo. Trầu cau mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu thương, gắn bó của vợ chồng.

Ví dụ

1.

Trầu cau được dùng để bắt chuyện, giúp mọi người gần gũi, cởi mở với nhau hơn.

Betel and areca are used to start talking and help people become closer and more open with each other.

2.

Bạn đã bao giờ ăn trầu cau chưa?

Have you ever eaten betel and area?

Ghi chú

Cau (areca) là 1 loại cây thân gỗ (woody plant). Trầu (betel) là 1 loại dây leo (vine). Trầu cau (betel and areca) mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu thương (love), gắn bó (attachment) của vợ chồng.