VIETNAMESE
toán cao cấp
ENGLISH
advanced math
NOUN
/ədˈvænst mæθ/
Toán cao cấp chính là môn toán nhưng được giảng dạy với trình độ được nâng cao lên nhiều lần so với toán học phổ thông mà bạn đã được dạy.
Ví dụ
1.
Nó trở nên khó khăn hơn khi họ nói đến các chủ đề toán cao cấp.
It was getting difficult as they got into more advanced math topics.
2.
Toán cao cấp chỉ dành cho những đối tượng là sinh viên, cao đẳng đã đậu qua các kì thi tuyển sinh chính quy.
Advanced math is only for students and colleges who have passed formal entrance exams.
Ghi chú
Toán cao (Advanced math) cấp dựa trên (builds on) những kiến thức căn bản (basic knowledge) của toán phổ thông (high school math), như là hình học không gian (spatial math), lượng giác (trigonometry), xác xuất thông kê (statistics) mà bạn đã được học trước đó, nhưng được nâng cấp lên một tâm cao khác, khó hơn.