VIETNAMESE

Tô Châu

ENGLISH

Suzhou

  

NOUN

/ˈsuʒˌu/

Tô Châu là một thành phố với một lịch sử lâu đời nằm ở hạ lưu sông Dương Tử và trên bờ đông Thái Hồ thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Ví dụ

1.

Tô Châu là một khu vực kinh tế rất phát triển ở Trung Quốc.

Suzhou is a highly developed economic region in China.

2.

Giờ chúng tôi phải đến Tô Châu.

Now we have to leave for Suzhou.

Ghi chú

Cùng học thêm một số thành phố, thủ phủ của Trung Quốc nha!
- Quảng Châu: Gaungzhou
- Quảng Đông: Guangdong
- Phúc Kiến: Fujian
- Quảng Tây: Guangxi
- Hà Nam: Henan
- Hồ Bắc: Hubei
- Hồ Nam: Hunan
- Tứ Xuyên: Sichuan
- Tô Châu: Suzhou