VIETNAMESE

tiếng Nga

ENGLISH

Russian

  

NOUN

/ˈrʌʃən/

Tiếng Nga là một ngôn ngữ Đông Slav bản địa của người Nga ở Đông Âu. Nó là một ngôn ngữ chính thức ở Nga,Ukraina, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, cũng như được sử dụng rộng rãi ở khắp các quốc gia Baltic, Kavkaz và Trung Á.

Ví dụ

1.

Rất dễ phân biệt tiếng Nga với những tiếng khác.

It's easy to distinguish Russian from other languages.

2.

Tôi nói tiếng Pháp hay hơn tiếng Nga.

I speak French better than Russian.

Ghi chú

Các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới nè!
- Chinese: tiếng Trung Quốc
- Thai: tiếng Thái
- Spanish: tiếng Tây Ban Nha
- Vietnamese: tiếng Việt
- French: tiếng Pháp
- Japanese: tiếng Nhật
- Russia: tiếng Nga
- Greek: tiếng Hy Lạp
- German: tiếng Đức
- Khmer: tiếng Campuchia
- Dutch: tiếng Hà Lan