VIETNAMESE
tiếng Anh trình độ C
ENGLISH
English level C
NOUN
/ˈɪŋglɪʃ ˈlɛvəl si/
Tiếng Anh trình độ C được ra đời theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT năm 1993 của Bộ GD-ĐT. Chứng chỉ C được cấp cho người hoàn thành các chương trình đào tạo tiếng Anh thực hành tương ứng ở mức độ nâng cao.
Ví dụ
1.
Nếu bạn vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh trình độ C, điều đó có nghĩa là bạn là một người học tiếng Anh nâng cao.
If you pass English level C test, that means you are an advanced english learner.
2.
Bạn đã vượt qua bài thi tiếng anh trình độ C chưa?
Have you taken the english level C?
Ghi chú
Một số bài thi tiếng Anh khác:
- tiếng Anh trình độ A: English level A
- tiếng Anh trình độ B: English level B
- tiếng Anh IELTS: IELTS (International English Language Testing System)
- tiếng Anh TOEIC: TOEIC (Test Of English for International Communication)
- tiếng Anh TOEFL: TOEFL (Test Of English as a Foreign Language)