VIETNAMESE

Thuỵ Sĩ

Liên bang Thụy Sĩ

ENGLISH

Switzerland

  

NOUN

/ˈswɪtsərlənd/

Thụy Sĩ, tên chính thức Liên bang Thụy Sĩ, là một nước cộng hòa liên bang tại châu Âu. Quốc gia này gồm có 26 bang, và thành phố Bern là nơi đặt trụ sở nhà đương cục liên bang.

Ví dụ

1.

Thụy Sĩ là một đất nước ở Trung Âu.

Switzerland is a country in central Europe.

2.

Cô ấy từ Thụy Sĩ tới.

She is from Switzerland.

Ghi chú

Tên các quốc gia bằng tiếng Anh khu vực Tây Âu - Western Europe nè!
- Austria: nước Áo
- Belgium: nước Bỉ
- France: nước Pháp
- Germany: nước Đức
- Netherlands: nước Hà Lan
- Switzerland: nước Thụy Sĩ