VIETNAMESE

nước Thuỵ Sĩ

Thuỵ Sĩ

ENGLISH

Switzerland

  

NOUN

/ˈswɪtsərlənd/

Nước Thụy Sĩ, tên chính thức Liên bang Thụy Sĩ, là một nước cộng hòa liên bang tại châu Âu.

Ví dụ

1.

Nước Thụy Sĩ là một quốc gia miền núi không giáp biển ở Nam Trung Âu, giáp với Áo, Pháp, Đức, Ý và Liechtenstein.

Switzerland is a landlocked mountainous country in South-Central Europe, bordered by Austria, France, Germany, Italy, and Liechtenstein.

2.

Nước Thụy Sĩ nằm giữa nước Pháp, nước Đức, nước Áo và nước Ý.

Switzerland lies between France, Germany, Austria and Italy.

Ghi chú

Tên các quốc gia ở khu vực Tây Âu:
- nước Áo: Austria
- nước Pháp: France
- nước Đức: Germany
- nước Hà Lan: Netherlands
- nước Thuỵ Sĩ: Switzerland