VIETNAMESE
thượng lộ bình an
chúc bạn có chuyến đi vui vẻ
ENGLISH
have a safe trip
NOUN
/hæv ə seɪf trɪp/
have a nice trip
Thượng lộ bình an là lên đường bình yên, thường dùng để chúc những người đi xa có một chuyến đi an toàn.
Ví dụ
1.
Thượng lộ bình an nha, chúng tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều.
Have a safe trip, we will miss you a lot.
2.
Không thể tin được câu 'Thượng lộ bình an' là câu cuối cùng tôi nghe từ ông nội của mình.
Can't believe 'Have a safe trip!' was the last thing I could ever hear from my grandpa.
Ghi chú
Khi muốn chúc một người thượng lộ bình an trong tiếng Anh, bạn có thể sử dụng các câu sau đây nha!
- have a safe trip! (Thượng lộ bình an!)
- have a nice trip! (Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ!)
- have a good journey! (Chúc bạn đi chơi vui vẻ!)