VIETNAMESE

thời gian trôi nhanh

khi thời gian trôi qua

ENGLISH

time flies

  

NOUN

/taɪm flaɪz/

as time goes by

Thời gian trôi nhanh là thời gian trải qua một cách nhanh chóng.

Ví dụ

1.

Thời gian trôi nhanh khi bạn đang vui vẻ.

Time flies when you're having fun.

2.

Mặc dù thời gian trôi nhanh, nhưng tình bạn chúng ta vẫn sẽ vững bền.

No matter how fast time flies,our friendship stands for ever.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số phrase tiếng Anh có sử dụng ‘time’ nha!
- run out of time, time’s up (hết giờ)
- in ancient times, in former times, at a time, at certain times, the rest of the time, by the time, at different times (hồi xưa, lúc xưa, tại thời điểm, tại những lúc, thời gian còn lại, đến lúc, tùy từng thời điểm)
- time flies (thời gian trôi nhanh)