VIETNAMESE

thời gian thích hợp

thời điểm thích hợp

ENGLISH

perfect time

  

NOUN

/ˈpɜrˌfɪkt taɪm/

suitable time

Thời gian thích hợp là thời gian lí tưởng, phù hợp để làm một việc nhất định.

Ví dụ

1.

Đây là thời điểm thích hợp để diện lại bộ cánh hoài cổ đó.

This is the perfect time to bring back that nostalgic look.

2.

Thế nên đây có thể là thời điểm thích hợp để mua nhà.

So this could be the perfect time to buy a home.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số tính từ được dùng kèm với time để tạo thành cụm từ trong tiếng Anh nha!
- perfect time (thời điểm thích hợp)
- valuable time (thời gian quý báu)
- upcoming time (thời gian tới)
- intended time (thời gian dự kiến)
- effective time (thời gian có hiệu lực)
- valid time (thời gian hợp lệ)