VIETNAMESE
thiết kế bố cục
ENGLISH
layout design
NOUN
/ˈleɪˌaʊt dɪˈzaɪn/
Thiết kế bố cục là nghệ thuật sắp xếp các đường nét, hình, khối, màu sắc dưới sự tác động của ánh sáng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn và gây cảm xúc cho người xem.
Ví dụ
1.
Nếu bạn muốn trở thành nhà thiết kế, bạn phải học về thiết kế bố cục.
If you want to be a designer you have to learn about layout design.
2.
Thiết kế bố cục là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế đồ họa.
Layout design is one of the most important factors in graphic design.
Ghi chú
Thiết kế bố cục (Layout design) là quá trình sắp xếp các yếu tố trực quan (visual elements) — như văn bản, hình ảnh và hình dạng — trên một trang nhất định. Thiết kế bố cục rất quan trọng đối với bất kỳ dự án nào truyền tải thông điệp thông qua hình ảnh bắt mắt (eye-catching results), như bố cục tạp chí, thiết kế trang web và quảng cáo.