VIETNAMESE

thiệp sinh nhật

ENGLISH

birthday card

  

NOUN

/ˈbɜrθˌdeɪ kɑrd/

Thiệp sinh nhật là một ấn phẩm in ấn dùng để thể hiện ý mời người nhân được thiệp đến để chia sẻ niềm vui bữa tiệc ngày sinh nhật.

Ví dụ

1.

Tôi sẽ gửi cho anh ta một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật vào tuần sau.

I will send him a birthday card next week.

2.

Tôi đã nhận được một tấm thiệp sinh nhật muộn vào sáng nay.

I reveived a belated birthday card this morning.

Ghi chú

Một số các loại thiệp mời:
- thiệp mời thôi nôi: baby shower invitation card
- thiệp mời sinh nhật: birthday invitation card
- thiệp mời tân gia: housewarming invitation card
- thiệp mời đám cưới: wedding invitation card
- thiệp mời tất niên: new year invitation card