VIETNAMESE

theo đuổi đam mê

ENGLISH

to pursue one's passion

  
NOUN

/tuː pəˈsjuː wʌnz ˈpæʃᵊn/

follow the dream

Theo đuổi đam mê là tích cực tìm kiếm và tham gia vào các hoạt động hoặc công việc phù hợp với sở thích, giá trị và mục tiêu cá nhân sâu xa của mình.

Ví dụ

1.

Theo đuổi đam mê liên quan đến mong muốn mạnh mẽ khám phá, học hỏi và phát triển trong một lĩnh vực cụ thể.

Pursuing a passion involves a strong desire to explore, learn, and grow in a particular area.

2.

Theo đuổi đam mê của một người thường liên quan đến việc chấp nhận rủi ro, bước ra khỏi vùng an toàn của một người.

Pursuing one's passion often involves taking risks, stepping outside of one's comfort zone.

Ghi chú

Để theo đuổi được đam mê (follow your dream), bạn cần phải tận dụng (take advantage of) các cơ hội, tích lũy kinh nghiệm (gain experience) và lướt web (surf the web) để tìm hiểu về các buổi trao đổi thông tin (information exchange) của những người thành đạt.