VIETNAMESE
thể thao mạo hiểm
thể thao mạo hiểm, thể thao phiêu lưu
ENGLISH
extreme sport
NOUN
/ɛkˈstrim spɔrt/
action sport, adventure sport
Thể thao mạo hiểm là một số hoạt động được xem là mức độ nguy hiểm cao, có yếu tố tốc độ, cao độ, sử dụng sức mạnh thể chất, và đồ nghề chuyên dụng cao.
Ví dụ
1.
Các môn thể thao mạo hiểm thường tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương cơ thể nghiêm trọng và vĩnh viễn, thậm chí tử vong.
Extreme sports often carry out the potential risk of serious and permanent physical injury and even death.
2.
Một số ví dụ của thể thao mạo hiểm là nhảy dù, leo núi, và lặn tự do.
Some examples of extreme sport are skydiving, rock climbing, and freediving.
Ghi chú
Một số môn môn thể thao mạo hiểm đây nha!
- đấm bốc: boxing
- leo núi trong nhà: bouldering
- nhảy bungee: bungee jumping
- leo núi: rock climbing
- lặn tự do: freediving
- nhảy dù: skydiving
- lướt sóng: surfing