VIETNAMESE
thể loại phim
dòng phim, thể loại điện ảnh
ENGLISH
film genre
NOUN
/fɪlm ˈʒɑnrə/
Thể loại phim là phương pháp cơ bản để phân loại phim trong điện ảnh.
Ví dụ
1.
Thể loại phim là thể loại theo phong cách hoặc chủ đề dành cho phim chuyển động dựa trên những điểm tương đồng về yếu tố tự sự, cách tiếp cận thẩm mỹ hoặc phản ứng cảm xúc đối với bộ phim.
A film genre is a stylistic or thematic category for motion pictures based on similarities either in the narrative elements, aesthetic approach, or the emotional response to the film.
2.
Bạn đã bao giờ xem thể loại phim này chưa?
Have you ever watched this film genre?
Ghi chú
Một số thể loại phim:
- phim hành động: action film
- phim kỳ ảo: fantasy film
- phim kinh dị: horror film
- phim bí ẩn: mystery film
- phim lãng mạn: romance film
- phim giật gân: thriller film
- phim tâm lý: melodrama
- phim tài liệu: documentary film
- phim trinh thám: dectective film
- phim viễn tưởng: sci-fi film