VIETNAMESE

tháng

ENGLISH

month

  
NOUN

/mʌnθ/

Tháng là một đơn vị đo thời gian, được sử dụng trong lịch, với độ dài xấp xỉ như chu kỳ tự nhiên có liên quan tới chuyển động của Mặt Trăng.

Ví dụ

1.

Tháng 2 luôn là tháng ngắn nhất.

February is the shortest month.

2.

Anh ấy đã không làm gì cả trong tháng vừa qua.

He spent the whole month doing nothing.

Ghi chú

Chúng ta cùng học các từ tiếng Anh nói về các tháng trong năm nha!

- January (tháng 1)

- February (tháng 2)

- March (tháng 3)

- April (tháng 4)

- May (tháng 5)

- June (tháng 6)

- July (tháng 7)

- August (tháng 8)

- September (tháng 9)

- October (tháng 10)

- November (tháng 11)

- December (tháng 12)