VIETNAMESE
thái độ
ENGLISH
attitude
NOUN
/ˈætəˌtud/
posture
Thái độ là một trạng thái cảm xúc được thể hiện thành hành vi của con người. Thông qua các hành vi về mặt cử chỉ, lời nói, hành động,cử chỉ và nét mặt.
Ví dụ
1.
Thường rất khó để thay đổi thái độ của mọi người.
It's often very difficult to change people's attitudes.
2.
Cô ấy đang nghiên cứu xem thái độ đối với cái chết khác nhau như thế nào giữa các nền văn hóa.
She's studying how attitudes toward death vary from culture to culture.
Ghi chú
Attitides của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: intelligence (sự thông minh), self-esteem (lòng tự trọng), credibility (sự tín nhiệm), presentation (sự trình diện).