VIETNAMESE
thả diều
ENGLISH
fly kite
NOUN
/ˈflaɪɪŋ kaɪt/
Thả diều là trò chơi mà người chơi tận dụng sức gió và cuộn dây dài để giữ cho diều lơ lửng trên không trung.
Ví dụ
1.
Không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng thích thả diều, vì nó làm sống lại những ký ức tuổi thơ.
Not only kids but also adults love flying kites, as it brings back childhood memories.
2.
Hồi trước tôi hay thả diều với bố vào mỗi mùa hè.
I used to fly kites with my dad every summer.
Ghi chú
Một số trò chơi tuổi thơ nè!
- đánh chuyền: bamboo jacks
- mèo bắt chuột: cat and mouse game
- kéo cưa lừa xẻ: chanting while sawing wood
- rồng rắn lên mây: dragon snake
- nhảy lò cò: hopscotch
- ô ăn quan: Mandarin Square Capturing
- trốn tìm: hide and seek
- nhảy bao bố: sack racing